SeaShepherd är en organisation som tagit på sig att patrullera valrika vatten och vid behov vidta drastiska åtgärder för att stoppa de valfångstfartyg som, trots internationella förbud, fortsätter att fånga val. Vi får följa två fartyg ur deras flotta och deras jakt på japanska tjuvskyttar i Södra ishavet.

En bra dokumentär bör klara av åtminstone en av följande tre uppgifter: Att inspirera, att utbilda och att underhålla. At the edge of the world fixar tvivelsutan två av dessa, och nästan en tredje. Den rådande situationen inom internationell valfångst och aktuellt valbestånd avhandlas bara flyktigt, men dock. Det är underhållande, och eftersom därför avsedda filmteam faktiskt var på plats ombord har allt fångats på film och behöver inte återges med hjälp av träiga intervjuer, ohörbar radiokommunikation och trista stillbilder. Action och spänning blir en del av kakan i den här typen av militanta aktioner i krävande farvatten. Och man blir inspirerad. Kanske inte till att ta ett halvår av sitt liv och hänge sig åt handfasta piratoperationer i fryskalla vatten, men i alla fall att ta sitt miljöansvar och kanske ta aktiv del i att stoppa utrotningen av skogens alla djur (eller nåt annat man brinner för).

5 harpuner av 6