Efter svensk-ryska kriget 1585 ska Finland delas upp. En delegation av tre ryssar och två finska (dvs svenska) bröder tar sig genom vildmarken för att markera gränsen. När de kommer till en okänd by mitt i ett träsk börjar otäckheter ske.

Det är en allmänt kuslig stämning och några hoppa-till-moment, som sig bör i en skräckis. En nästan omärkbar förskjutning sker angående vem som är på vilken sida i läbbigheterna; han som var skurk i början övergår successivt till att bli hjälte, medan den gode blir mot sin vilja indragen till den mörka sidan, vilket känns som ett bra grepp.

4 björkruskor av 6