Hasan är bosnier, bosatt i USA med en tysk/amerikansk fru. En dag, på de snöpinade vägarna i Minnesota, slajdar hans Buick av vägen. Den som stannar för att hjälpa honom är ingen mindre än en forna landsman. Han är dock kristen och Hasan är muslim, så misstänksamhet uppstår omgående.

Hela historien känns i bästa fall obefintlig, och oftast krystad. Ljuspunkten är Leon Lucev i rollen som den karismatiskt osympatiske Vujo.

2 bromsslangar av 6