När Shahregimen störtades i Iran på 70-talet tvingades kungen och drottningen i exil. Men teokratin som ayatollah Khomeini införde var förstås sju resor värrre, och även tidigare motståndare till monarkin tvangs fly landet. En av dem var Nahid Persson Sarvestani, som till slut hamnade i Sverige och blev filmskapare. Och således gjorde hon en film om två iranska kvinnor i exil: detroniserade drottning Farah och sig själv. Hon vågar inte ställa Farah till svars för de brott mot mänskligheten hennes avlidne make utfört, och det faktum att en ännu vidrigare regim tog över gör inte den gamle kungens tyrranni mindre avskyvärt. Och således saknar dokumentären udd, även om den är ganska underhållande.

2 tyranner av 6

Förfilm: Fäst vid dig — 5 navelsträngar av 6